BEZPEČNOSTNÍ ÚSCHOVA

OCHRÁNÍME TO, CO JE PRO VÁS DŮLEŽITÉ.

DOKUMENTY KE STAŽENÍ


Bezpečnostní schránky


Ceník - prospekt (valorizace cen od 1.5.2024)

Ceník krátkodobého a dlouhodobého nájmu (valorizace cen od 4.6.2024)

Všeobecné obchodní podmínky - Aktualizace 6.4.2022 více níže.
Mapa
Plná moc - udělení plné moci

Plná moc - zrušení plné moci

Prosíme, dbejte zvýšené opatrnosti s užíváním bezpečnostních klíčů, aby se zabránilo ztrátě nebo odcizení.


Ztráta klíčů: Cena pro případ ztráty klíčů se stanovuje 8.500,- Kč bez DPH. V průběhu období může dojít k aktualizaci ceny v závislosti na stanovení ceny dodavatelem.


Bezpečnostní objemová úschova


Ceník objemové bezpečnostní úschovy
Všeobecné obchodní podmínky

Plná moc k přístupu


Specializovaná spisovna


Ceník komerční spisovny

Všeobecné obchodní podmínky
Koncese spisovní služby

Plná moc k přístupu


GDPR a zpracovávání osobních údajů


Politika GDPR

Souhlas s poskytnutím osobních údajů

Informační memorandum

Žádost - Odejmutí souhlasu pro zpracování osobních údajů

Žádost - Poskytnutí informací o zpracovávaní osobních údajů

Žádost - Změna osobních údajů


Společnost je registrovaná v rejstříku vedeném Úřadem pro ochranu osobních údajů.


UPOZORNĚNÍ: Všeobecné obchodní podmínky, příloha smlouvy o užívání bezpečnostní schránky, byly aktualizovány textem v Článku  IV Kauce bod (2); Článku  VII Vstup do zabezpečeného prostoru bod (2); Článku  VIII Zmocněnec bod (4); Článku IX Odpovědnost a pojištění bod (5); Článku XVI Slevy, slevové a dárkové poukazy bod (2); Článku XVIII Pohledávky v evidenci Pronajímatele za užívání bezpečnostní schránky. Aktualizace VOP jsou platné a účinné dne 6.4.2022.