BEZPEČNOSTNÍ ÚSCHOVA

OCHRÁNÍME TO, CO JE PRO VÁS DŮLEŽITÉ.

DOKUMENTY KE STAŽENÍ


Bezpečnostní schránky


Ceník bezpečnostních schránek

Ceník - Prospekt
Všeobecné obchodní podmínky (VOP byly aktualizovány textem v Článcích VI bodem (2), XVI, XVII a XVIII s účinností dne 3.11.2021).
Mapa
Plná moc k přístupu

Prosíme, dbejte zvýšené opatrnosti s užíváním bezpečnostních klíčů, aby se zabránilo ztrátě nebo odcizení.


Ztráta klíčů: Cena pro případ ztráty klíčů se stanovuje 8.000,- Kč bez DPH. V průběhu období může dojít k aktualizaci ceny v závislosti na stanovení ceny dodavatelem.


Bezpečnostní objemová úschova


Ceník objemové bezpečnostní úschovy
Všeobecné obchodní podmínky

Plná moc k přístupu


Specializovaná spisovna


Ceník komerční spisovny

Všeobecné obchodní podmínky
Koncese spisovní služby

Plná moc k přístupu


GDPR a zpracovávání osobních údajů


Politika GDPR

Souhlas s poskytnutím osobních údajů

Informační memorandum

Žádost - Odejmutí souhlasu pro zpracování osobních údajů

Žádost - Poskytnutí informací o zpracovávaní osobních údajů

Žádost - Změna osobních údajů


Společnost je registrovaná v rejstříku vedeném Úřadem pro ochranu osobních údajů.